Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl
Najbližšie akcie na školách
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Články
Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov
Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a za pod...
Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií
Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií
Mezi kritériami, podľa ktorých sa bude postupovať pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka s osemročným vzdeláva...
Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôl
Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôl
Školy budú separovať odpad, kompostovať a žiaci sa budú učiť produkovať čo najmenej odpadu. Po ukončení proj...
Nový portál o daniach pre deti a mládež
Nový portál o daniach pre deti a mládež
Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila koncom minulého roka Európska kom...
Blíži sa 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 5
Blíži sa 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 5
Najväčšie stretnutie učiteľov u nás sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O...

Ďalší články »

Nájdete nás tiež:

Google+Twitter