Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl
Najbližšie akcie na školách
Články
Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL
Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL
V pondelok 14. mája 2018 sa uskutočnilo v Hornom Smokovci úvodné stretnutie medzinárodného projektu Inkluzív...
Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov
Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a za pod...
Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií
Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií
Mezi kritériami, podľa ktorých sa bude postupovať pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka s osemročným vzdeláva...
Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôl
Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôl
Školy budú separovať odpad, kompostovať a žiaci sa budú učiť produkovať čo najmenej odpadu. Po ukončení proj...
Nový portál o daniach pre deti a mládež
Nový portál o daniach pre deti a mládež
Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila koncom minulého roka Európska kom...

Ďalší články »

Nájdete nás tiež:

Google+Twitter