Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl
Najbližšie akcie na školách
16.11.2017 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Články
Vysokoškolské vzdelávanie oživí 10 projektov mimovládnych organizácií
Vysokoškolské vzdelávanie oživí 10 projektov mimovládnych organizácií
Nadácia Tatra banky už po desiatykrát podporila projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispejú k zvyšovan...
Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore
Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore
Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas pr...
Deviataci budú mať viac hodín dejepisu
Deviataci budú mať viac hodín dejepisu
Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu vi...
Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy
Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy
Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania....
Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa
Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa
Slovenská komora učiteľov deklaruje, že je pripravená byť partnerom ministerstva školstva pri vytváraní defi...

Ďalší články »

Nájdete nás tiež:

Google+Twitter