Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Nadané deti sa učili kresliť čarokrásne mandaly

Nadané deti sa učili kresliť čarokrásne mandalySpojenie kruhu a štvorca zaujalo mimoriadne nadané deti z Prešova. Zázraku z Tibetu sa školáci venovali v Klube nadaných detí.

15. 10. 2019

Uvoľnenie, relax a oddych ... Slová, ktoré charakterizujú stretnutia nadaných detí v prešovskom klube. To októbrové bolo zamerané na spoznávanie a kreslenie mandál. Jedinečné spojenie kruhu a štvorca symbolizuje umelecký prejav, ktorý má svoj význam. Zatial čo kruh predstavuje nebo, duchovno, vonkajšie síly a nekonečno, štvorec je symbolom vnútorné sily, ktoré sú medzi človekom a zemou. Nemenej dôležité sú aj symboly, čo sa umiestňujú do stredu, ať už ide o kvietok, slniečko, srdiečko, štvorlístok či niečo iné. Samozrejme nechýbajú ďalšie rôzne ozdoby a ornamenty.

Po prehliadke  množstva vyrobených mandál a oboznámení sa s nimi sa nadate deti pustili do výroby svojich obľubených. Nechýbali rôzne námety a farby, ktoré si dopĺňali podľa významu jednotlivých farieb. Správna motivácia a zámer vytvorenia jedinečných diel obohatila každého žiaka. Odmenou bolo nie len výtvarné dielo, ale predovšetkým "vypnutie" z každodenných starostí a povinností.

Napokon priekopník prinášajúci mandaly do európskej kultúry – psychológ Carl Gustav Jung poukázal na štyri základné funkcie, ktoré má mandala: vo chvíľach strachu poskytuje ochranu a upokojuje, pri dezorientácii stále poukazuje na zmysel a cieľ a udáva smerovanie, v chaotickom stave dáva pocit usporiadanosti, zmysluplnej štruktúrovanosti a celistvosti, dokáže navodiť všeobecný pocit fantázie, zvedavosti a dodáva nádej.

Proces maľovania mandál zapája obidve hemisféry mozgu. Zatial čo ľavá hemisféra pracuje logicky pri premýšľaní nad konkrétnou farbou pri jednotlivých tvaroch, pravá hemisféra sa aktivuje počas kreatívnej činnosti ako je kombinováni farieb. Navyše je zapojený i zrak a jemná motorika.

Skúste si nakresliť svoju mandalu, neoľutujete.

Stretnutia nadaných detí sa konajú jedenkrát v týždni a patria medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátorom je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Zdroj: ucn.sk

Komentáre k článku

TOP školy
arrow
CEMI MBA Studies s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, Praha
www.cemi.cz
CEMI MBA Studies s.r.o.
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
arrow
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
4.11.2021 - Deň otvorených dverí
18.11.2021 - Deň otvorených dverí
26.1.2022 - Deň otvorených dverí
8.2.2022 - Deň otvorených dverí
8.3.2022 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.