Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Vysoká škola

Vyhľadané 39 škôl v databáze
Vysoká škola
Sponzorovaná

CEMI MBA Studies s.r.o.

Typ školy: Súkromné, Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Riaditeľ/ka: Mgr. Štěpán Mika, www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Sponzorovaná

Business Institut EDU a.s.

Typ školy: Súkromné, Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10
Riaditeľ/ka: Ing. Ivo Ducheček, www.businessinstitut.sk

To ma zaujíma

Sponzorovaná

Vysoká škola DTI

Typ školy: Súkromné, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Rektor/ka: Doc. PaedDr. Lengyelfalusy Tomáš, PhD., www.dti.sk

To ma zaujíma

ESBM - European School of Business & Management SE

Typ školy: Súkromné, Londýnská 376/57, 120 00 Praha
Riaditeľ/ka: Simona Probstová, www.esbm.sk

To ma zaujíma

University of New York in Prague

Typ školy: Súkromné, Londýnská 41, 120 00 Praha
Riaditeľ/ka: Sotiris Foutsis, www.unyp.cz

To ma zaujíma

Fakulta ekonómie a podnikania

Typ školy: Súkromné, Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Dekan/ka: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., www.paneurouni.com/psychologie/zakladne-informacie/o-fakulte

To ma zaujíma

Stredoeurópska vysoká škola

Typ školy: Súkromné, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
Riaditeľ/ka: doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, Phd., www.sevs.sk

To ma zaujíma

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Typ školy: Verejné, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Rektor/ka: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, www.stuba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Typ školy: Súkromné, Duchnovičovo námestie č.1,080 01 Prešov, 08001 Prešov
Rektor/ka: doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., www.ismpo.sk

To ma zaujíma

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Typ školy: Súkromné, Botanická 2, 969 01 Banská Štiavnica
Rektor/ka: rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., www.huaja.org

To ma zaujíma

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Typ školy: Štátne, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Riaditeľ/ka: doc.Ing. Jozef PUTTERA, CSc. (rektor), www.aos.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Typ školy: Súkromné, Furdekova 16, 85104 Bratislava
Rektor/ka: doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA, www.vsemba.sk

To ma zaujíma

Cambridge Business School

Typ školy: Súkromné, V Jámě 1/699, 110 00 Praha
Riaditeľ/ka: Mgr. Jan Spour, www.cambschool.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Typ školy: Verejné, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Rektor/ka: Doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD., rektorka, www.vsmu.sk

To ma zaujíma

Trnavská univerzita v Trnave

Typ školy: Verejné, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Rektor/ka: prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (rektor), www.truni.sk

To ma zaujíma

Ekonomická univerzita v Bratislave

Typ školy: Verejné, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Rektor/ka: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (rektor), www.euba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Typ školy: Verejné, Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava
Riaditeľ/ka: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (rektor), www.vsvu.sk

To ma zaujíma

Univerzita J. Selyeho

Typ školy: Verejné, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Rektor/ka: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., www.ujs.sk

To ma zaujíma

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Typ školy: Verejné, Trieda A. Hlinku č.1, 949 74 Nitra
Rektor/ka: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor), www.ukf.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt