Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Rezort školstva vypracoval moderné zásady Flexi stravovania v školských jedálňach

Rezort školstva vypracoval moderné zásady Flexi stravovania v školských jedálňachZnižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov. To sú hlavné zásady zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

30. 10. 2019

V súlade s požidavkami expertov v oblasti výživy podľa odporúčaní Nutričného modelu Svetovej zdravotníckej organizácie aj v súlade s revidovaným materiálom Ministerstva zdravotníctva SR Odporúčané výživové dávky (z roku 2015) boli vypracované a nedávno schválené dokumenty Materiálno-spotrebné normy Flexi a Aplikácia metodiky princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov. Nejen vďaka tomu, ale aj na základe požiadaviek rodičovskej verejnosti rozširujú možnosti diétneho stravovania, a to najmä diéty pre deti s laktózovou intoleranciou.

V prvej etape bude metodika "Flexi stravovania" realzovaná vo vybraných zariadeniach školského stravovania a následne v druhej etape od 1. septembra 2020 bude na dobrovoľnej báze pre všetky zariadenia školského stravovania v Slovenskej republike.

Hlavným cieľom „Flexi stravovania“ je podporiť postupný proces kvalitatívnej reformy obsahu školského stravovania na báze vedeckých výskumov a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Nutričný model) v podobe:

- znižovania podielu živočíšnych zdrojov bielkovín, znižovanie obsahu tukov, soli a pridaného cukru v stravovaní detí,
- vytvorenia metodiky postupov pre zvyšovanie podielu rastlinného zdroja bielkovín a
- zvyšovania podielu čerstvého ovocia a zeleniny z regiónov a zeleninových príloh.

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkobslužného režimu pre žiakov základnej školy a strednej školy. V prípade požiadavky rodičov je na rozhodnutí zriaďovateľa, či Flexi jedálny lístok zavedie aj pre deti materských škôl.

Podmienkou pre aplikáciu Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov na báze zníženia živočíšnych zdrojov bielkovín a zvýšenia rastlinných zdrojov bielkovín v potravinách určených pre stravovanie detí a žiakov v školách. Dalšou povinosťou bude zvýšiť aj plnenia hodnôt železa okrem ostatných živín uvedených v tabuľkách výživových hodnôt Materiálno-spotrebných noriem v sú určené predovšetkým pre vekové kategórie stravníkov v rámci jednozmennej prevádzky zariadenia školského stravovania s podávaním desiaty + obeda + olovrantu v rámci samooa receptúr pre školské stravovanie, ktoré sú pre zdravý vývin dieťaťa nevyhnutné.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

TOP školy
arrow
arrow
arrow
arrow
Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
www.sous-ruzinov.sk
Súkromná stredná odborná škola
arrow
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom
www.dti.sk/
Vysoká škola DTI
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
15.12.2023 - Deň otvorených dverí
20.1.2024 - Deň otvorených dverí
26.1.2024 - Deň otvorených dverí
26.1.2024 - Deň otvorených dverí
27.1.2024 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.