Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Články

Analýza kapacít materských škôl
V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84% 5-ročných detí. Po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnosti „migrácie škôlkarov“ do najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov, bude na Slovensku chýbať minimálne 1460 miest. viac »
Európsky týždeň športu
Od 23. do 30. septembra 2019 sa bude až v 41 krajinách Európy konať Európsky týždeň športu v duchu hesla #BeActive. Zapoja sa doňho aj viaceré osobnosti nielen zo sveta športu. viac »
Dôležité termíny v novom školskom roku
Letné prázdniny sa skončili a nový školský rok je pripravený pre všetkých iste oddýchnutých školákov a ich učiteľov. Prvý školský polrok sa končí 31. januára 2020, vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a ukončené bude 30. júna 2020. viac »
Slovensko disponuje učiteli s vysokým potenciálem, hlásí první výsledky výzkumu
Od 1. augusta 2018 realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) národný projekt spolufinancovaný zo zdrojou EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). viac »
Historický úspech slovenských žiakov na medzinárodnej chemickej olympiáde
Dve zlaté, dve strieborné medaily a ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť. To všetko zabezpečilo historicky najlepší výsledok na Medzinárodnej chemickej olympiádě, ktorá sa konala už 51. rokom v Paríži. viac »
Z 50. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády si Slovensko odviezlo tri medaily
Zástupcovia Slovenskej republiky z jubilejného 50. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olymipády (MFO) neodišli naprázdno. Stretli sa s takmer 360 rovesníkmi zo 78 kajín sveta a získali pre Slovensko dve strieborné a jednu bronzovú medailu. viac »
Sociálne štipendium pre vysokoškolákov bude vyššie
Vzhľadom k nárastu životného minima od 1. júla 2019 sa maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov zvýšila na 295 eur. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur. viac »
Slováci sa v prieskume zhodli na tom, že pohyb iba na telesnej výchove deťom nestačí
V dnešnej dobe nie je ničím výnimočný fakt, že deti už neholdujú športu tak ako kedysi. Až 97 % Slovákov sa jednoznačne zhodlo na tom, že deťom nestačí pohyb len na telesnej výchove. viac »
Mladí ľudia sa môžu uchádzať o pozíciu mládežníckeho delegáta OSN za SR
Ak máte 18 až 25 rokov, záujem o medzinárodnú situáciu a výbornú angličtinu, máte šancu stať sa mládežníckym delegátom OSN za Slovenskú republiku. viac »
Žiaci konajú prijímacie skúšky na stredné školy
V pondelok 13. mája a vo štvrtok 16. mája 2019 sa po celom Slovensku konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Stredné školy ponúkajú približne 54 000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2 600 miest. viac »

Najbližšie akcie na školách
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.