Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Za mimoriadne výsledky svojich žiakov dostali školy takmer 770 000 eur

Za mimoriadne výsledky svojich žiakov dostali školy takmer 770 000 eurMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozdelilo presne 769 799 eur základným a stredným školám za úspechy ich žiakov na celoslovenských či medzinárodných súťažiach a olympiádach v školskom roku 2018/2019.

7. 1. 2020

Jedná sa o medziročný nárast o vyše 60 000 eur. Týmto spôsobom oceňuje rezort školstva prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi od školského roku 2006/2007.

„Teší ma, že do súťaží a olympiád sa úspešne zapája toľko žiakov, pričom mnohí z nich sa nestratili ani na medzinárodnej úrovni v konkurencii svojich rovesníkov z Európy i celého sveta. Vysoký počet ocenených umiestnení a s tým súvisiaci nárast objemu finančných prostriedkov, ktoré sme školám vyplatili, potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Financie získané touto formou môžu školy využiť na odmeňovanie učiteľov, ktorí žiakov na súťaže a predmetové olympiády pripravovali alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu. Ďalej tiež na nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov na súťažiach alebo aj na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.

V uplynulom školskom roku získalo finančné prostredky za výsledky žiakov celkovo 592 základných a stredných škôl a školských zariadení. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur.

Celkovo najúspešnejšou školou je Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach, ktoré získalo za výsledky svojich žiakov takmer 19 600 eur. V poradí druhú najvyššiu sumu 15 400 eur dostalo bratislavské Gymnázium na Grösslingovej 18. Sumou viac ako 10 000 eur si prilepšili ešte aj Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne (13 200 €) a bratislavské Konzervatórium na Tolstého 11 (11 200 €). Najúspešnejšou základnou školou bola ZŠ s MŠ na Drotárskej ceste 48 v Bratislave, ktorá od rezortu školstva získala 8 200 eur.

Kompletný prehľad škôl i zoznam oceňovaných súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov je zverejnený na internetovej stránke http://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/.

 

Zdroj: minedu.sk

Komentáre k článku

TOP školy
arrow
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
arrow
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
12.6.2023 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.