Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vo Zvolene vzniklo moderné detské centrum - Blooming Kids

Vo Zvolene vzniklo moderné detské centrum - Blooming KidsKaždé dieťa je jedinečné a výnimočné zároveň. Vyžaduje si individuálny prístup, no na ten, žiaľ, v štátnych zariadeniach nezostáva priestor. Tento nedostatok však deťom kompenzujú súkromné zariadenia, ktoré využívajú viaceré princípy modernej pedagogiky.

8. 11. 2022

Skvelým príkladom je Blooming Kids  - nové detské centrum vo Zvolene, ktoré je výnimočným spojením škôlky a jasličiek. Detičkám poskytuje silný kontakt s cudzím jazykom a svoje brány otvorí už na jeseň tohto roka.

Blooming Kids je súkromné predškolské zariadenie s jasličkami, ktoré je určené pre deti vo veku od 1 do 6 rokov. Kombinuje v sebe princípy londýnskeho vzdelávania, modernej pedagogiky a slovenského štandardu, vďaka ktorým deťom prináša omnoho širšie možnosti.

Vzdelávanie podľa anglického štandardu 

Detské centrum Blooming Kids v sebe okrem škôlky a jaslí spája viaceré štandardy vzdelávania. Princípy, metodiku a pedagogiku preberá z anglického výchovno–vzdelávacieho programu EYFS - Early Years Foundation Stage a kombinuje ich s pedagogickými prístupmi a metodikou ako Montessori, Emmi Pikler či Reggio Emilia, ktorých cieľom je rozvoj detí, ich kreativity a tiež celkového vnímania.  

Silný kontakt s anglickým jazykom

Okrem anglického štandardu je Blooming Kids silne spojený aj s využívaním anglického jazyka. Pedagógovia ho popri Slovenčine využívajú ako jeden z plnohodnotných vyučovacích jazykov a jeho základy tak do vzdelávacieho procesu hravou formou implementujú už od úplného začiatku. Spočiatku sa deti učia anglické pesničky a básničky, neskôr si oslovujú základné slovíčka a až postupne prechádzajú k formulovaniu viet či k vyjadreniu svojich pocitov a názorov. Angličtinu sa tak učia absolútne prirodzeným spôsobom, vďaka čomu sa im v následnom vzdelávaní na základnej škole už nebude javiť ako cudzí jazyk.

Centrum otvára tri triedy

Blooming Kids sú jasle a škôlka zároveň, preto sa na jednom mieste stretávajú deti vo veku od 1 do 6 rokov. Deti sú pritom podľa veku rozdelené do troch tried. Prvá trieda je určená deťom do 2,5 roka, druhá deťom od 2,5 do 3,5 roka a tretiu triedu navštevujú deti od 3,5 do 6 rokov. Vzdelávací program jednotlivých tried sa pritom odvíja od veku detí a nastavený je tak, aby dokonale zohľadňoval ich potreby, tempo vývoja, učenia sa a tiež emocionálnej pohody.

Viac informácií o súkromnom detskom centre Blooming Kids a o spôsobe vzdelávania, ktorý uplatňuje, nájdete na www.bloomingkids.sk.

  

Platená spolupráca s bloomingkids.sk

  

Komentáre k článku

TOP školy
arrow
arrow
arrow
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom
www.dti.sk/
Vysoká škola DTI
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
arrow
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách
15.12.2023 - Deň otvorených dverí
20.1.2024 - Deň otvorených dverí
26.1.2024 - Deň otvorených dverí
26.1.2024 - Deň otvorených dverí
27.1.2024 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.