Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Deň otvorených dverí

November
Utorok
28
28. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
28. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
Pripravujeme pre Vás milí žiaci 9. ročníkov ZŠ aj pre Vašich rodičov Deň otvorených dverí s niekoľkými prekvapeniami a zaujímavosťami. Tešíme sa na Vás. Viac na www.sous-ruzinov.sk
November
Štvrtok
30
December
Pondelok
4
4. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Netradičná forma so zapojením žiakov základných škôl do vyučovacieho procesu.
December
Utorok
5
5. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
5. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
5. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Netradičná forma so zapojením žiakov základných škôl do vyučovacieho procesu.
December
Piatok
8
8. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany
Pozývame Vás do našich odborných učební, učební IKT, telocvične s posilňovňou. Pripravili sme pre Vás aj darčeky a malé občerstvenie.
December
Utorok
19
19. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Február
Štvrtok
8
8. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Február
Pondelok
12
12. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Deň otvorených dverí termín DOD: 12. 02. - 14. 02. 2018 bližšie informácie na www.pasapo.sk
Február
Štvrtok
15
15. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
informácie o možnostiach štúdia + atraktívny sprievodný program: simulácia zásahu HaZZ, kriminalistická technika, laserová strelnica, centrum simulácie krízových javov,...
Najbližšie akcie na školách
28.11.2017 - Deň otvorených dverí
28.11.2017 - Deň otvorených dverí
30.11.2017 - Deň otvorených dverí
4.12.2017 - Deň otvorených dverí
5.12.2017 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.