Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Články

Deviataci budú mať viac hodín dejepisu
Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. viac »
Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy
Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania. viac »
Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa
Slovenská komora učiteľov deklaruje, že je pripravená byť partnerom ministerstva školstva pri vytváraní definitívnej podoby etického kódexu. viac »
Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikov
Viaceré mediálne výstupy a vyjadrenia týkajúce sa spojitého písaného písma, ktoré je obsiahnuté v dodatku k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, neodrážajú aktuálny stav na školách a sú zavádzajúce. viac »
Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávania
Ministerstvo školstva plánuje v súvislosti s vyhodnotením experimentálneho overovania v stredných odborných školách zaviesť do sústavy odborov vzdelávania 10 nových odborov. viac »
Letná akadémia 2017
Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje 2. ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. viac »
Na stredných školách sa konajú prijímacie skúšky
Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Prvý termín už majú žiaci za sebou, konal sa včera 9. mája. viac »
1. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut pozná svojho víťaza
Víťazi jsou študenti SPŠ dopravnej vo Zvolene, ktorý za 6 hodín dokázali odjazdiť viac ako 1000 kôl. viac »
CERN opäť ponúka vzdelávacie programy učiteľom fyziky
Európska organizácia pre jadrový výskum CERN so sídlom v Ženeve každoročne ponúka učiteľom fyziky medzinárodné a národné vzdelávacie programy. viac »
Rezort školstva podporí projekty protidrogovej prevencie
Aj v tomto roku podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozvojové projekty zamerané na oblasť protidrogovej prevencie. Pro tyto účely rezort vyčlenil 32 000 eur. viac »

Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.