Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Apríl
Streda
22
22. 4. 2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
Apríl
Štvrtok
23
23. 4. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Apríl
Piatok
24
24. 4. 2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Téma: Vysoko efektívne učenie – integrované TEMATICKÉ vyučovanie
Máj
Štvrtok
7
7. 5. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 5. 2020 - Prijímacie konanie
Máj
Pondelok
11
11. 5. 2020 - Prijímacie konanie
Máj
Štvrtok
14
14. 5. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Jún
Pondelok
8
8. 6. 2020 - Prijímacie konanie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Prihlášku na prijímacie skúšky spolu s overenými kópiami záverečných vysvedčení z každého ročníka štúdia, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí uchádzač poslať do 31. marca 2020.
Jún
Štvrtok
18
18. 6. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
December
Piatok
4
December
Štvrtok
10
10. 12. 2020 - Deň otvorených dverí
Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.