Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Október
Štvrtok
1
1. 10. 2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Informujte sa na stránke školy na aktuálny termín dní otvorených dverí. Zvyčajne začiatok októbra a polovica januára. https://gpm.edupage.org/a/pre-zaujemcov-o-studium
December
Piatok
4
December
Štvrtok
10
10. 12. 2020 - Deň otvorených dverí
Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.