Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Marec
Štvrtok
30
30. 3. 2017 - Prijímacie konanie
Apríl
Sobota
1
1. 4. 2017 - Zápis do 1. ročníka
Základná škola, Martinská 20, Žilina
Zápis prebieha v mesiaci apríl. Presný dátum ešte nie je stanovený (údaj 1.4.2017 je len z dôvodu zobrazenia informácie, že zápis bude).
Máj
Utorok
9
9. 5. 2017 - Prijímacie konanie
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
4 - ročné štúdium: Prijímacia skúška: písomný test zo SJL a MAT I. termín – 9. máj 2017, II. termín – 11. máj 2017
November
Štvrtok
16
16. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
Najbližšie akcie na školách
30.3.2017 - Prijímacie konanie
1.4.2017 - Zápis do 1. ročníka
4.4.2017 - Prijímacie konanie
9.5.2017 - Prijímacie konanie
16.11.2017 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.