Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Október
Pondelok
23
23. 10. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia Račianska
Tešíme sa na Vás :-)
Október
Štvrtok
26
26. 10. 2017 - Deň otvorených dverí
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Pre návštevníkov máme prichystaný pestrý program, počas ktorého sa, okrem iného, budú môcť zúčastniť aj na reálnych prednáškach vybraných predmetov.
November
Utorok
14
November
Štvrtok
16
16. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
November
Utorok
21
21. 11. 2017 - Firemné dni 2017
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
ponuka absolventských a študentských stáží, odbornej praxe, voľné pracovné miesta pre absolventov FBI UNIZA
November
Streda
22
22. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
November
Štvrtok
23
23. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej telefonickej dohode.
November
Piatok
24
24. 11. 2017 - Prijímacie konanie
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Posledný deň na podanie prihlášky do zimného trimestra, ktorý sa začína 1.1.2018.
November
Utorok
28
28. 11. 2017 - Deň otvorených dverí
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
Pripravujeme pre Vás milí žiaci 9. ročníkov ZŠ aj pre Vašich rodičov Deň otvorených dverí s niekoľkými prekvapeniami a zaujímavosťami. Tešíme sa na Vás. Viac na www.sous-ruzinov.sk
November
Štvrtok
30
December
Pondelok
4
4. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Netradičná forma so zapojením žiakov základných škôl do vyučovacieho procesu.
December
Utorok
5
5. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Netradičná forma so zapojením žiakov základných škôl do vyučovacieho procesu.
December
Utorok
19
19. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Február
Pondelok
12
12. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Deň otvorených dverí termín DOD: 12. 02. - 14. 02. 2018 bližšie informácie na www.pasapo.sk
Február
Štvrtok
15
15. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
informácie o možnostiach štúdia + atraktívny sprievodný program: simulácia zásahu HaZZ, kriminalistická technika, laserová strelnica, centrum simulácie krízových javov,...
Marec
Pondelok
26
26. 3. 2018 - Prijímacie konanie
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu termín: 26. 03. 2018 - 28. 03. 2018
Apríl
Piatok
6
6. 4. 2018 - Zápis do 1. ročníka
Najbližšie akcie na školách
23.10.2017 - Deň otvorených dverí
26.10.2017 - Deň otvorených dverí
14.11.2017 - Deň otvorených dverí
16.11.2017 - Deň otvorených dverí
16.11.2017 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.