Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

December
Pondelok
18
18. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Netradičná forma so zapojením žiakov základných škôl do vyučovacieho procesu.
December
Utorok
19
19. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
19. 12. 2017 - Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
Netradičná forma so zapojením žiakov základných škôl do vyučovacieho procesu.
Január
Pondelok
29
Február
Štvrtok
8
8. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Február
Pondelok
12
12. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Deň otvorených dverí termín DOD: 12. 02. - 14. 02. 2018 bližšie informácie na www.pasapo.sk
Február
Štvrtok
15
15. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
informácie o možnostiach štúdia + atraktívny sprievodný program: simulácia zásahu HaZZ, kriminalistická technika, laserová strelnica, centrum simulácie krízových javov,...
Február
Sobota
24
24. 2. 2018 - Deň otvorených dverí
LEAF Academy
Zažite netradičný deň otvorených dverí na LEAF Academy! Zaregistruje sa na goo.gl/Rcmpde
Marec
Pondelok
26
26. 3. 2018 - Prijímacie konanie
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu termín: 26. 03. 2018 - 28. 03. 2018
Apríl
Piatok
6
6. 4. 2018 - Zápis do 1. ročníka
Najbližšie akcie na školách
18.12.2017 - Deň otvorených dverí
19.12.2017 - Deň otvorených dverí
19.12.2017 - Deň otvorených dverí
29.1.2018 - Deň otvorených dverí
8.2.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.