Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Január
Štvrtok
16
16. 1. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Január
Sobota
25
25. 1. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Štvrtok
6
6. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Ekonomická univerzita v Bratislave
v priestoroch PHF Michalovce
6. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Piatok
7
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Ekonomická univerzita v Bratislave
v priestoroch EU v Bratislave a PHF v Košiciach
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Pondelok
10
10. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Termín DOD 10.02. - 12.02.2020 bližšie informácie na www.sospg.sk
Február
Štvrtok
13
13. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Február
Piatok
14
14. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Piatok
21
21. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Marec
Štvrtok
12
12. 3. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Marec
Pondelok
16
16. 3. 2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
Marec
Streda
25
25. 3. 2020 - Prijímacie konanie
Apríl
Štvrtok
23
23. 4. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Máj
Štvrtok
14
14. 5. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Jún
Pondelok
8
8. 6. 2020 - Prijímacie konanie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Prihlášku na prijímacie skúšky spolu s overenými kópiami záverečných vysvedčení z každého ročníka štúdia, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí uchádzač poslať do 31. marca 2020.
Jún
Piatok
12
12. 6. 2020 - Prijímacie konanie
Jún
Štvrtok
18
18. 6. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Najbližšie akcie na školách
16.1.2020 - Deň otvorených dverí
25.1.2020 - Deň otvorených dverí
6.2.2020 - Deň otvorených dverí
6.2.2020 - Deň otvorených dverí
7.2.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.