Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Apríl
Štvrtok
26
26. 4. 2018 - Prijímacie konanie
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Popis prijímacej talentovej skúšky: Kresba /INTERIÉR/, 150 min. (Štúdia zátišia s perspektívnym vyjadrením priestoru, používanie vizovania v praxi, zjednodušovanie objektov na základné geometrické tvary a lineárna modelácia svetla/tieňa). Tvorba vlas
Máj
Pondelok
14
Máj
Piatok
25
25. 5. 2018 - Deň otvorených dverí
Fakulta informatiky
Deň otvorených dverí sa začína 25.5.2018 o 10.00 v budove na Tomášikovej 20 v bratislavskom Ružinove. Na podujatí bude mať zastúpenie všetkých päť fakúlt. Ak sa chceš dozvedieť o škole viac, svoje otázky ohľadne štúdia môžeš položiť pedagógom aj študentom
25. 5. 2018 - Deň otvorených dverí
Fakulta ekonómie a podnikania
Deň otvorených dverí sa začína 25.5.2018 o 10.00 v budove na Tomášikovej 20 v bratislavskom Ružinove. Na podujatí bude mať zastúpenie všetkých päť fakúlt. Ak sa chceš dozvedieť o škole viac, svoje otázky ohľadne štúdia môžeš položiť pedagógom aj študentom
Najbližšie akcie na školách
26.4.2018 - Prijímacie konanie
14.5.2018 - Prijímacie konanie
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
25.5.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.