Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Február
Sobota
23
23. 2. 2019 - Deň otvorených dverí
Február
Štvrtok
28
28. 2. 2019 - Dátum podania prihlášky
28. 2. 2019 - Dátum podania prihlášky
28. 2. 2019 - Dátum podania prihlášky
28. 2. 2019 - Dátum podania prihlášky
28. 2. 2019 - Dátum podania prihlášky
Marec
Utorok
12
Marec
Piatok
15
15. 3. 2019 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
15. 3. 2019 - Zahájenie štúdia marec 2019
Business Institut EDU a.s.
Stále prijímame prihlášky na štúdium manažérskych programov.
Marec
Sobota
16
16. 3. 2019 - Deň otvorených dverí
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola
Pozývame vás na DOD 16.3.2019 medzi 14:00 - 17:00. Radi vás privítame Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica Botanická 354/2 Banská Štiavnica
Marec
Pondelok
25
25. 3. 2019 - Prijímacie konanie
Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu termín: 25. 03. 2019 - 27. 03. 2019 Bližšie informácie na www.sospg.sk
Apríl
Utorok
30
30. 4. 2019 - Podanie prihlášky
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
Dátum podania prihlášky Uchádzači o štúdium si môžu podať prihlášku do 30.4.2019
30. 4. 2019 - Prihlášky na štúdium
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Prihlášky na štúdium bakalárskych a inžinierskych študijných programov je možné posielať do 30.4.2019
Jún
Streda
5
5. 6. 2019 - Deň otvorených dverí
Jún
Pondelok
10
10. 6. 2019 - Prijímacie konanie
10. 6. 2019 - Prijímacie konanie
Lekárska fakulta
od 10.6.2019 do 14.6.2019
Október
Piatok
4
4. 10. 2019 - Deň otvorených dverí
November
Piatok
15
15. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
December
Piatok
6
Najbližšie akcie na školách
23.2.2019 - Deň otvorených dverí
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
28.2.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.