Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

Október
Štvrtok
17
17. 10. 2019 - Deň otvorených dverí
November
Utorok
12
12. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, Bratislava - Ružinov
Deň otvorených dverí Pripravujeme pre Vás milí žiaci 9. ročníkov ZŠ aj pre Vašich rodičov Deň otvorených dverí s niekoľkými prekvapeniami a zaujímavosťami. Tešíme sa na Vás. Viac na www.sous-ruzinov.sk
November
Streda
13
13. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Viac informácií hľadaj na web stránke fakulty.
November
Štvrtok
14
14. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
November
Piatok
15
15. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
November
Štvrtok
28
28. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
December
Štvrtok
5
5. 12. 2019 - Deň otvorených dverí
December
Štvrtok
12
12. 12. 2019 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
12. 12. 2019 - Deň otvorených dverí
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup
Pozývame všetkých záujemcov o štúdium u nás na prehliadku našich priestorov, našej práce so žiakmi a zároveň si môžete vyskúšať prijímačky na nečisto.
Január
Štvrtok
16
16. 1. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Január
Sobota
25
25. 1. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Štvrtok
6
6. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Ekonomická univerzita v Bratislave
v priestoroch PHF Michalovce
6. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Piatok
7
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Ekonomická univerzita v Bratislave
v priestoroch EU v Bratislave a PHF v Košiciach
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
7. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Február
Štvrtok
13
13. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Február
Piatok
14
14. 2. 2020 - Deň otvorených dverí
Marec
Štvrtok
12
12. 3. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Marec
Streda
25
25. 3. 2020 - Prijímacie konanie
Apríl
Štvrtok
23
23. 4. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Máj
Štvrtok
14
14. 5. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Jún
Pondelok
8
8. 6. 2020 - Prijímacie konanie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Prihlášku na prijímacie skúšky spolu s overenými kópiami záverečných vysvedčení z každého ročníka štúdia, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí uchádzač poslať do 31. marca 2020.
Jún
Piatok
12
12. 6. 2020 - Prijímacie konanie
Jún
Štvrtok
18
18. 6. 2020 - Deň otvorených dverí
University of New York in Prague
registrácia na admissions@unyp.cz
Najbližšie akcie na školách
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
12.11.2019 - Deň otvorených dverí
13.11.2019 - Deň otvorených dverí
14.11.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.