Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Dni otvorených dverí a ďalšie akcie škôl

August
Štvrtok
22
22. 8. 2019 - Deň otvorených dverí
August
Sobota
31
31. 8. 2019 - Dátum podania prihlášky
31. 8. 2019 - Dátum podania prihlášky
31. 8. 2019 - Dátum podania prihlášky
31. 8. 2019 - Dátum podania prihlášky
31. 8. 2019 - Dátum podania prihlášky
September
Štvrtok
12
12. 9. 2019 - Deň otvorených dverí
Október
Piatok
4
4. 10. 2019 - Deň otvorených dverí
Október
Štvrtok
17
17. 10. 2019 - Deň otvorených dverí
November
Štvrtok
14
14. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
November
Piatok
15
15. 11. 2019 - Deň otvorených dverí
December
Piatok
6
Najbližšie akcie na školách
22.8.2019 - Deň otvorených dverí
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
31.8.2019 - Dátum podania prihlášky
Fakulta práva
Bratislava
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.