Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Články

EÚ podporí konzumáciu mlieka, ovocia a zeleniny v školách
V Európskej únii platí od 2. augusta nový program na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách. viac »
ŠPÚ bude particopovať na príprave projektu integrované digitálne technológie
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcom spoločnosti Book and Book Publisher o príprave projektového zámeru. viac »
Duálne vzdelávanie je pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, tvrdí ŽSR
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa zaradili medzi takmer dve desiatky firiem, ktoré sa počas tohtoročného leta zapojili do propagačno-informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania. viac »
Vysokoškolské vzdelávanie oživí 10 projektov mimovládnych organizácií
Nadácia Tatra banky už po desiatykrát podporila projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispejú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania. viac »
Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore
Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas prázdnin využiť letné IT tábory. viac »
Deviataci budú mať viac hodín dejepisu
Od školského roka 2017/2018 budú mať žiaci 9. ročníkov základných škôl o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. viac »
Mediálna výchova je dôležitá, reforma má vytvoriť väčší priestor na prierezové témy
Ministerstvo školstva vníma mediálnu výchovu ako dôležitú tému, ktorá musí byť súčasťou vzdelávania. viac »
Komora učiteľov vypracovala návrh etického kódexu učiteľa
Slovenská komora učiteľov deklaruje, že je pripravená byť partnerom ministerstva školstva pri vytváraní definitívnej podoby etického kódexu. viac »
Písané písmo je základnou zručnosťou prváčikov
Viaceré mediálne výstupy a vyjadrenia týkajúce sa spojitého písaného písma, ktoré je obsiahnuté v dodatku k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, neodrážajú aktuálny stav na školách a sú zavádzajúce. viac »
Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávania
Ministerstvo školstva plánuje v súvislosti s vyhodnotením experimentálneho overovania v stredných odborných školách zaviesť do sústavy odborov vzdelávania 10 nových odborov. viac »

Najbližšie akcie na školách
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
31.5.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.