Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Články

Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL
V pondelok 14. mája 2018 sa uskutočnilo v Hornom Smokovci úvodné stretnutie medzinárodného projektu Inkluzívne vzdelávanie: Prinášame zmenu pre rómske deti – INSCHOOL. viac »
Začína sa najrozsiahlejšia obnova vysokoškolských internátov
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl a za podpory Slovenskej národnej strany podarilo získať 50 miliónov eur určených na rekonštrukciu vysokoškolských internátov. viac »
Osemročné gymnáziá sa budú posudzovať podľa objektívne merateľných kritérií
Mezi kritériami, podľa ktorých sa bude postupovať pri určovaní počtu žiakov 1. ročníka s osemročným vzdelávacím programom pre každý nasledujúci školský rok, budú výsledky škôl a žiakov vo výchove a vzdelávaní či predbežný záujem žiakov o štúdium. viac »
Na Slovensku a v Maďarsku vznikne 40 cirkulárnych škôl
Školy budú separovať odpad, kompostovať a žiaci sa budú učiť produkovať čo najmenej odpadu. Po ukončení projektu dostane každá zapojená škola certifikát s označením cirkulárna škola. viac »
Nový portál o daniach pre deti a mládež
Unikátny portál o daniach pre skupinu užívateľov od 9 do 25 rokov spustila koncom minulého roka Európska komisia. Jeho obsah je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. viac »
Blíži sa 7. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 5
Najväčšie stretnutie učiteľov u nás sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava. viac »
V základných školách sa začínajú zápisy detí
V základných školách sa začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. viac »
Čítate knihy? 7 dôvodov, prečo by ste mali
Marec, mesiac knihy, si pripomíname od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, slovenského popularizátora čítania. Počas svojho života (1796 – 1880) motivoval bežných ľudí k čítaniu, zachránil množstvo kníh pred spálením a prispel k vzniku knižníc. viac »
Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov
Dnes sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. viac »
Fanúšikovia literatúry budú môcť hľadať „Stratené knihy“
V projekte sa angažuje 11 knižníc z Bratislavy a tiež Pezinka, Modry, Senca, Stupavy a Malaciek. viac »

Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.