Akú školu hľadáte?

Školy Banskobystrický kraj

Vyhľadané 809 škôl v databáze
Detské centrum Blooming Kids

Typ školy: Súkromné, Tulská 1357/4, 96001 Zvolen - Tepličky
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Šramková Mináriková, www.bloomingkids.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

Typ školy: Štátne, Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
Riaditeľ/ka: PaedDr. Helena Hrnčiarová, www.soshotel.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

Typ školy: Štátne, Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen
Riaditeľ/ka: Ing. Pavel Laššák, sosdrev.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná hotelová akadémia

Typ školy: Súkromné, Drieňová 12, 96901 Banská Štiavnica
Riaditeľ/ka: Ing. Jaroslava Marušková, CSc., www.sha.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, Želovce

Typ školy: Štátne, Gottwaldova 70/43, 99106 Želovce
Riaditeľ/ka: Ing. Andrea Bánovská, sos-zelovce.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota

Typ školy: Štátne, Okružná 61, 97901 Rimavská Sobota
Riaditeľ/ka: Ing. Karol Kisantal, www.sosrs.edu.sk

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Typ školy: Súkromné, Dr. Janského 10, 96501 Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ka: Ing. Ingrid Astachová, ssost.edupage.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica

Typ školy: Štátne, Bystrická 4, 96681 Žarnovica
Riaditeľ/ka: Ing. Marek Rybár, www.soszc.eu

To ma zaujíma

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, odborná vysoká škola

Typ školy: Súkromné, Botanická 2, 969 01 Banská Štiavnica
Rektor/ka: rektor: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., www.huaja.org

To ma zaujíma

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Typ školy: Štátne, Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Vitek, www.soslc.sk

To ma zaujíma

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Typ školy: Štátne, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Tibor Sedlický, www.konzervatoriumbb.sk

To ma zaujíma

Stredná športová škola

Typ školy: Štátne, Trieda SNP 54, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: PaedDr. Jozef Smekal, www.sgbb.edupage.org

To ma zaujíma

Súkromná stredná odborná škola, Železničná 2, Revúca

Typ školy: Súkromné, Železničná 2, 050 01 Revúca
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Lacjaková, ssosra.edupage.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen

Typ školy: Štátne, Hronská 1467/3, 96001 Zvolen
Riaditeľ/ka: RNDr. Ivetta Vidová, www.gymzv.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou

Typ školy: Štátne, Banská 116/47, 98522 Cinobaňa
Riaditeľ/ka: RNDr. Stanislav Čop, www.zscinobana.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Typ školy: Štátne, Jilemnického ulica č. 2, 96501 Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ka: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, www.zsjilemnickehozh.edupage.org

To ma zaujíma

Gymnázium Milana Rúfusa

Typ školy: Štátne, Ul. J. Kollára 2, 96501 Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ka: Ing. Dana Paálová, www.gymzh.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota

Typ školy: Štátne, P. Hostinského 3, 97901 Rimavská Sobota
Riaditeľ/ka: PaedDr. Miriam Szántóová, gymrs.edupage.org

To ma zaujíma

Prvé slovenské literárne gymnázium

Typ školy: Štátne, Clementisova 1166, 050 01 Revúca
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Lacjaková, www.pslgrevuca.eu

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt