Gymnázium Milana Rúfusa

Editovať školu

Ul. J. Kollára 2, 96501 Žiar nad Hronom

sekretariat@gymzh.sk

Diskusia o tejto škole

Kontakt: 045/6725630

Základné informácie o škole

Kontakt

Telefón: 045/6725630
0903402803
E-mail: sekretariat@gymzh.sk
WWW: www.gymzh.sk
Adresa: Ul. J. Kollára 2
96501 Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ka: Ing. Dana Paálová

Základné informácie

Kraj: Banskobystrický
Okres Žiar nad Hronom
Typ školy: Štátne
Kategórie: Gymnázium, Stredná škola
Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Danková, zástupkyňa riaditeľky školy
045/6723924
olga.dankova@gymzh.sk

Popisok

O škole v skratke

<B>Gymnázium Milana Rúfusa</B> je škola s viac ako 50-ročnou tradíciou. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu v súlade so školským vzdelávacím programom.

<B>Hlavnou prioritou je pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách</B>, ale aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, s prihliadnutím na schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiaka. Vzdelávanie prebieha v moderne zariadených učebniach s využitím inovatívnych metód, najmodernejších informačno-komunikačných technológií a kvalitných učebných pomôcok.

<B>Od 01. 09. 2010 škola hrdo nesie čestný názov slovenského básnika a filozofa Milana Rúfusa.</B>

Napĺňanie výchovno-vzdelávacích cieľov školy dokazuje <B>vysoký podiel (98,3%) maturantov pokračujúcich v štúdiu na vysokých školách </B> a úspechy žiakov v rozmanitých celoslovenských i medzinárodných vedomostných i športových súťažiach.

Spolupracujeme s viacerými organizáciami a inštitúciami v regióne, ale i s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou.

<B>Gymnázium Milana Rúfusa ponúka svojim žiakom:</B>
<UL>
<LI>výučbu piatich cudzích jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho),</LI>
<LI>nadštandardné zariadenie učební a využívanie najmodernejších pomôcok (meracie systémy, prístroje),</LI>
<LI>kvalitne vybavené odborné laboratóriá a bohato vybavenú školskú knižnicu,</LI>
<LI>využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní všetkých predmetov (interaktívne tabule a e-learning),</LI>
<LI>zaujímavé akcie (poznávacie exkurzie do miest Európy, napr. Londýn, Paríž, Viedeň,...),</LI>
<LI>širokú ponuku voliteľných predmetov a záujmovej činnosti, príprava na súťaže,účasť žiakov na vedeckých konferenciách,</LI>
<LI>možnosť každoročne realizovať niekoľko celoškolských projektov s podporou grantov z fondov a nadácií,</LI>
<LI>poradenstvo detských ombudsmanov spolupracujúcich s Kanceláriou verejného ochrancu práv SR,</LI>
<LI>priateľskú a motivujúcu školskú klímu.</LI>
</UL>

Detailný popis školy

Viac informácií o škole nájdete v <a href="http://www.gymzh.sk/dokumenty_skoly/Bulletin_2010_2011.pdf"> <B> bulletine </B></a>.

Fotografie školy

Študijné odbory

Názov odboru Typ štúdia Forma štúdia
gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
7902 5
Študijný odbor Denná
gymnázium
7902 5
Študijný odbor Denná

Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt