Akú školu hľadáte?

Základná škola Banskobystrický kraj

Vyhľadané 339 škôl v databáze
Základná škola
Základná škola s materskou školou

Typ školy: Štátne, Banská 116/47, 98522 Cinobaňa
Riaditeľ/ka: RNDr. Stanislav Čop, www.zscinobana.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom

Typ školy: Štátne, Jilemnického ulica č. 2, 96501 Žiar nad Hronom
Riaditeľ/ka: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, www.zsjilemnickehozh.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Príbelce 280, Príbelce

Typ školy: Štátne, Príbelce 280, 99125 Príbelce
Riaditeľ/ka: RSDr. Blanka Ďurošová, www.zspribelce.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog

Typ školy: Štátne, Hlavná 294, 99111 Balog nad Ipľom
Riaditeľ/ka: Ing. Barnabás Molnár, alapiskola.balognadiplom.sk

To ma zaujíma

Základná škola Jána Bakossa

Typ školy: Štátne, Bakossova 5, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Margita Karaková, www.zsbakbb.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola Ivana Branislava Zocha, Jilemnického 3, Revúca

Typ školy: Štátne, Jilemnického 3, 050 01 Revúca
Riaditeľ/ka: RNDr. Eva Holéczy Vidová, www.zsibzochare.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Katarína Príbojová, www.zsradvan.info.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Župkov

Typ školy: Štátne, Župkov 18, 96671 Župkov
Riaditeľ/ka: Mgr. Iveta Tomášová, zszupkov.sk

To ma zaujíma

Základná škola Slobody 2, Poltár

Typ školy: Štátne, Slobody 2, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Radoslav Urbančok, www.zsslobody.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

Typ školy: Štátne, Sitnianska 32, 97411 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Boris Cipov, PhD., www.zssitbb.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Typ školy: Štátne, Ulica Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Kamenská, www.zsvajanlc.edu.sk

To ma zaujíma

Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia, Hodžova 9, Zvolen

Typ školy: Cirkevná, M.M.Hodžu 1732/9, 96001 Zvolen
Riaditeľ/ka: Mgr. Juraj Kubiš, zsdomzv.edupage.org

To ma zaujíma

Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín

Typ školy: Štátne, Tajovského 2, 976 32 Badín
Riaditeľ/ka: Mgr. Viera Turianska, www.zsbadin.sk

To ma zaujíma

Súkromná základná škola

Typ školy: Súkromné, Magurská 16, 97401 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: Mgr. Igor Miháľ, www.skoladveruky.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Typ školy: Štátne, Družstevná 201, 97633 Poniky
Riaditeľ/ka: Mgr. Mária Janovčíková, www.poniky.sk

To ma zaujíma

Základná škola, Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen

Typ školy: Štátne, Petra Jilemnického 1813/1, 96001 Zvolen
Riaditeľ/ka: Mgr.Anna Cúttová, 1zszv.sk

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár

Typ školy: Štátne, Železničná 6, 98701 Poltár
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľuboslava Slebodníková, zuspt.eu

To ma zaujíma

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Typ školy: Štátne, Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec
Riaditeľ/ka: Mgr. Andrea Novodomská, www.zshal7lc.edu.sk

To ma zaujíma

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Typ školy: Štátne, Pionierska 4, 97701 Brezno
Riaditeľ/ka: PaedDr. Danka Katonová, www.zsp4.edupage.org

To ma zaujíma

Základná umelecká škola, Salvova 432/1, Rimavská Sobota

Typ školy: Štátne, Salvova 432/1, 97901 Rimavská Sobota
Riaditeľ/ka: Mgr. Marian Lacko, www.zusrs.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt