Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta podnikového manažmentu

Škola je súčasťou tejto školy:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Telefón: 02/672 95 538
E-mail: slavka.bielikovaE-maileuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava
IČ:
399 957
Telefón:
02/672 95 538
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Slávka Bieliková
E-mail:

Fotografie školy

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.