Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Školy

Vyhľadané 48 škôl v databáze

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Typ školy: Verejné, Hviezdoslavova 44, 091 01 Stropkov
Riaditeľ/ka: Ing. Peter Kuľbaga, sosesp.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

Typ školy: Verejné, Mojmírova 99/28, 92101 Piešťany
Riaditeľ/ka: Ing. Anna Zálešáková, www.sosoasmojmir.edupage.sk

To ma zaujíma

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Typ školy: Verejné, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Rektor/ka: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, www.stuba.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

Typ školy: Verejné, Nitrianska 61, 942 01 Šurany
Riaditeľ/ka: Ing. Juraj Hámorník, sostsurany.edupage.org

To ma zaujíma

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Typ školy: Verejné, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Rektor/ka: Doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD., rektorka, www.vsmu.sk

To ma zaujíma

Trnavská univerzita v Trnave

Typ školy: Verejné, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Rektor/ka: prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (rektor), www.truni.sk

To ma zaujíma

Ekonomická univerzita v Bratislave

Typ školy: Verejné, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Rektor/ka: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (rektor), www.euba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Typ školy: Verejné, Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava
Riaditeľ/ka: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (rektor), www.vsvu.sk

To ma zaujíma

Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium, Škola umeleckého priemyslu a SOŠ drevárska

Typ školy: Verejné, Tokajícka 24, 82103 Bratislava-Ružinov
Riaditeľ/ka: RNDr. Marušic Miroslav, www.tokajicka.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Typ školy: Verejné, Radlinského 665/2, 95701 Bánovce nad Bebravou
Riaditeľ/ka: PaedDr. Dušan Zajac, gymradbn.edupage.org

To ma zaujíma

Univerzita J. Selyeho

Typ školy: Verejné, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Rektor/ka: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., www.ujs.sk

To ma zaujíma

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Typ školy: Verejné, Trieda A. Hlinku č.1, 949 74 Nitra
Rektor/ka: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor), www.ukf.sk

To ma zaujíma

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ školy: Verejné, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Rektor/ka: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., www.upjs.sk

To ma zaujíma

Katolícka univerzita v Ružomberku

Typ školy: Verejné, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Rektor/ka: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. (rektor), www.ku.sk

To ma zaujíma

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

Typ školy: Verejné, Hradná 534, 03314 Liptovský Hrádok
Riaditeľ/ka: Ing. Edmund Hatiar DiS. art., www.slslhr.sk

To ma zaujíma

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Typ školy: Verejné, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., www.umb.sk

To ma zaujíma

Gymnázium Ladislava Novomeského

Typ školy: Verejné, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava
Riaditeľ/ka: Kyndl Norbert, Ing., www.gln.sk

To ma zaujíma

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Typ školy: Verejné, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Rektor/ka: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., www.aku.sk/sk

To ma zaujíma

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Typ školy: Verejné, Tr.A.Hlinku č.2, 949 76 Nitra
Riaditeľ/ka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (rektorka), www.uniag.sk

To ma zaujíma

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Typ školy: Verejné, Komenského 73, 041 81 Košice
Riaditeľ/ka: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (rektorka), www.uvlf.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt