Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Ekonomická univerzita v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Telefón: 02/67295356
E-mail: komunikaciaE-maileuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava
IČ:
399 957
Telefón:
02/67295356
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (rektor)
Kontaktná osoba
Telefón:
+421267295356
E-mail:

Fotografie školy

Aula Ekonomickej univerzity v BratislaveBudova rektorátu, fakulty FHI, FPM, FAJ a FMV Ekonomickej univerzity

Popisok

Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách