Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta medzinárodných vzťahov

Škola je súčasťou tejto školy:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

Telefón: 02/6729 5479
E-mail: tatiana.frankovicovaE-maileuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolnozemská cesta 1/b
852 35  Bratislava
IČ:
399 957
Telefón:
02/6729 5479
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Tatiana Frankovičová
Telefón:
02/6729 5479
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.