Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta hospodárskej informatiky

Škola je súčasťou tejto školy:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Telefón: 02/67295709
E-mail: zuzana.kubascikovaE-maileuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava
IČ:
399 957
Telefón:
02/67295709
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
26.9.2019 - Deň otvorených dverí
27.9.2019 - Európska noc výskumníkov 2019
1.10.2019 - Zahájenie štúdia október 2019
4.10.2019 - Deň otvorených dverí
17.10.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.