Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Filozofická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/446 7111
E-mail: barbora.podobovaE-mailumb.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Tajovského 40
974 01  Banská Bystrica
IČ:
30232295
Telefón:
048/446 7111
048/446 7878
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Jana Fukasová - koordinátorka pre marketing a PR
Telefón:
048/446 78 78
E-mail:

Popisok

Cudzie jazyky(anglický, nemecký, ruský, poľský, francúzsky,španielsky, taliansky), šport, história, etika, filozofia, etnológia, kulturológia, slovenský jazyk a literatúra.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.