Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Business Institut EDU a.s.

Business Institut EDU a.s.

Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10

Telefón: +420 234 221 343
E-mail: infoE-mailbusinessinstitut.cz

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kodaňská 558/25
101 00  Praha 10
IČ:
28873017
Telefón:
+420 234 221 343
+420 234 221 342
+420 775 757 140
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Ivo Ducheček
Kontaktná osoba
Meno:
MgA. et Mgr. Martina Letochová
Telefón:
+420 234 221 343
E-mail:

Fotografie školy

Naše priestory

Popisok

Business Institut je najväčšou MBA školou v Českej republike a na Slovensku, ktorá sa špecializuje na programy MBA (Master of Business Administration) a programy BBA (Bachelor of Business Administration). Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam nášho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe. Štúdium tak získava na atraktivite tým, že lektori používajú príklady z reálnych situácií, čím dochádza k osvojeniu teórie i bez nutnosti učenia sa mnohokrát prázdnych definícií. Hlavným cieľom Business Institut je poskytovať kvalitné a prínosné vzdelávacie programy s ohľadom na časovú flexibilitu každého študenta.

Business Institut spolupracuje s množstvom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktorí prispievajú k úrovni a kvalite vzdelávania odpovedajúcemu angloamerickému školskému systému. Business Institut je takisto členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca pomáha udržiavať aktuálne trendy a oboznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.

Business Institut ponúka systém vzdelávania kombinovanou formou štúdia v spojení s e-learningom, ktorý po celom svete získava stále väčšiu popularitu. Táto forma vzdelávania šetrí študentom nie len finančné prostriedky, ale i vzácnu veličinu – čas. V dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi náročné nájsť časový priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré je nevyhnutným prostriedkom k ďalšiemu rozvoju a kariérnemu úspechu. Táto forma štúdia ponúka kompromis a možnosť študovať i tým najviac vyťaženým.

V rámci štúdia organizuje Business Institut pre svojich študentov blokové moduly, jednodenné semináre a spoločenské akcie, ktoré slúžia k spríjemneniu celého štúdia.

Štúdium manažérskych programov na Business Institut prebieha ako kombinovanou formou, tak aj 100% online štúdiom.
Štúdium je možné začať 2x ročne a to vždy 15.3 a 1.10. V prípade online štúdia je možné začať kedykoľvek.

Poznámky

Prečo by ste si na štúdium manažérskych programov vybrať práve Business Institut?

- Získate nové znalosti a dozviete sa aktuálne trendy z oblasti manažmentu, reklamy, účtovníctvo, zdravotníctvo, či obchodu.
- Prepojíte svoje teoretické poznatky s praxou a naučíte sa ich okamžite aplikovať vo vašej firme alebo zamestnaní.
- Naučíte sa nové strategické postupy a inovatívne riešenia.
- Vybrať si môžete z mnohých všeobecných, ale aj úzko špecializovaných programov.
- Ako bonus od nás získate bezplatný prístup do online knižnice BOOKPORT.
- Podanie prihlášky je zadarmo a neskladáte žiadne prijímacie skúšky.
- Nad rámec štúdia organizujeme množstvo seminárov, workshopov a spoločenských akcií.
- Štúdium je zakončené slávnostnou promóciou.

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
MBA Management, organizácia a riadenie
MOR
Študijný odborKombinované
MBA Projektové riadenie a plánovanie
PRP
Študijný odborKombinované
MBA Finančný management a strategické riadenie financií
FMSR
Študijný odborKombinované
MBA Verejná správa
VRS
Študijný odborKombinované
MBA Management a riadenie v zdravotníctve
MRZ
Študijný odborKombinované
MBA Management soft skills
MSS
Študijný odborKombinované
MBA Marketing a reklama
MRR
Študijný odborKombinované
MBA Riadenie ľudských zdrojov
RLZ
Študijný odborKombinované
MBA Management obchodu
MMO
Študijný odborKombinované
MBA Obchodné právo v podnikaní
OPP
Študijný odborKombinované
MBA Strategický management (online)
SMO
Študijný odborDiaľkové
MBA Management zdravotníctva (online)
MZO
Študijný odborDiaľkové
MBA Management obchodu (online)
MMOO
Študijný odborDiaľkové
MBA International Executive
ITE
Študijný odborKombinované
BBA Základy managementu
ZMN
Študijný odborKombinované

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.