Akú školu hľadáte?

Bratislavský Trnavský Trenčiansky Žilinský Prešovský Košický Banskobystrický Nitriansky Vyberte kraj
Vyberte kraj

Vysoká škola

Vyhľadané 39 škôl v databáze
Vysoká škola

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ školy: Verejné, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Rektor/ka: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., www.upjs.sk

To ma zaujíma

Katolícka univerzita v Ružomberku

Typ školy: Verejné, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Rektor/ka: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. (rektor), www.ku.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle

Typ školy: Súkromné, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Rektor/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., www.vsm.sk

To ma zaujíma

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Typ školy: Štátne, Sklabinská č. 1, 835 17 Bratislava
Rektor/ka: Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., www.akademiapz.sk

To ma zaujíma

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Typ školy: Verejné, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ/ka: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., www.umb.sk

To ma zaujíma

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Typ školy: Verejné, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Rektor/ka: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., www.aku.sk/sk

To ma zaujíma

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Typ školy: Verejné, Tr.A.Hlinku č.2, 949 76 Nitra
Riaditeľ/ka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (rektorka), www.uniag.sk

To ma zaujíma

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Typ školy: Verejné, Komenského 73, 041 81 Košice
Riaditeľ/ka: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (rektorka), www.uvlf.sk

To ma zaujíma

Univerzita Komenského v Bratislave

Typ školy: Verejné, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Riaditeľ/ka: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor), uniba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Typ školy: Súkromné, Kukučínova 17, 040 01 Košice
Riaditeľ/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. (rektor), www.vsbm.sk

To ma zaujíma

Technická univerzita v Košiciach

Typ školy: Verejné, Letná 9, 042 00 Košice
Riaditeľ/ka: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., www.fvt.tuke.sk

To ma zaujíma

Prešovská univerzita v Prešove

Typ školy: Verejné, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov
Riaditeľ/ka: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., www.unipo.sk

To ma zaujíma

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave

Typ školy: Súkromné, Grősslingova 53, 811 09 Bratislava
Riaditeľ/ka: Samuel Abrahám. PhD. (rektor), www.bisla.sk

To ma zaujíma

Žilinská univerzita v Žiline

Typ školy: Verejné, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Rektor/ka: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., www.uniza.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola Danubius

Typ školy: Súkromné, Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo
Rektor/ka: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc, www.vsdanubius.sk

To ma zaujíma

Technická univerzita vo Zvolene

Typ školy: Verejné, Ul. T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Riaditeľ/ka: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (rektor), www.tuzvo.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Typ školy: Súkromné, Palackého č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
Riaditeľ/ka: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (rektor), www.vssvalzbety.sk

To ma zaujíma

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Typ školy: Verejné, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Riaditeľ/ka: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. (rektor), www.tnuni.sk

To ma zaujíma

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Typ školy: Štátne, Limbová 12, 833 03 Bratislava
Rektor/ka: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., www.szu.sk

To ma zaujíma

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

+420 777 812 202
info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt