Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 33 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Denná, 3 roky, absolutórium
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Denná, 3 roky, štátna skúška
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Denná, 2 roky, štátna skúška
Teologická fakulta, Bratislava
Denná, 3 roky, štátna skúška
Teologická fakulta, Bratislava
Diaľkové, 4 roky, štátna skúška
Teologická fakulta, Bratislava
Denná, 3 roky, štátna skúška
Teologická fakulta, Bratislava
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Denná, 3 roky, záverečná skúška
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
Diskusia
20.4.2021 20:15 - Stanislava
Tato škola už nefunguje,prečo je v zozname?
12.4.2021 18:12 - Sona
je tnajlepsia skola na svete
1.3.2021 10:16 - Kristína P.
Po skúsenostiach s inými základnými školami je to úplne perfektná škola úžasný prístup a o prístupe...
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...