Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor Farmaceutický laborant 4-ročné štúdium (5311 M)

Kód odboru
5311 M
Názov odboru
Farmaceutický laborant 4-ročné štúdium
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Denná
Dĺžka štúdia (v rokoch)
4
Ukončenie štúdia
Maturitná skúška
Minimálne vzdelanie
Základné vzdelanie
Prijímacia skúška
Prijímacia skúška formou testu zo slovenského jazyka a literatúry, z chémie v rozsahu učiva základnej školy. Uchádzač môže byť prijatý automaticky, ak dosiahol úspešnosť 90% a viac v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč.
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov
Poznámky
Denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Tento odbor ponúka:

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Farská 23, Nitra

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

TOP školy
Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.