Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola Stará Ľubovňa

Vyhľadané 42 škôl v databáze

Materská škola

Typ školy: Cirkevná, Haligovce 24, Haligovce
Riaditeľ/ka: Ing. Miroslav Poláček , www.zskphaligovce.edupage.org

Typ školy: Štátne, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
Riaditeľ/ka: Mgr. Zuzana Vyšňovská , www.msvsetinska.sk

Typ školy: Cirkevná, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Riaditeľ/ka: Ing. Monika MANÍKOVÁ, zscmsl.edupage.sk

Typ školy: Štátne, Kamienka 113, Kamienka
Riaditeľ/ka: PaedDr. Oľga Gregová , www.zskamienka.edupage.org

Typ školy: Štátne, Chmeľnica 58, Stará Ľubovňa
Riaditeľ/ka: Mgr. Ľudmila Klimková, zsmschmelnica.edupage.org

Typ školy: Štátne, Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana Muchová, zssjastrabie.edupage.org

Typ školy: Štátne, Údol 55, Údol
Riaditeľ/ka: Mgr. Monika Šlachtovská

Typ školy: Štátne, Hromoš 29, Hromoš
Riaditeľ/ka: Mgr. Jana PRÍHODOVÁ

Typ školy: Štátne, Vislanka 87, Vislanka
Riaditeľ/ka: Mgr. Daniela Kravcová

Typ školy: Štátne, Kolačkov 31, Kolačkov
Riaditeľ/ka: Alžbeta Duračinská

Typ školy: Štátne, Forbasy 16, Forbasy
Riaditeľ/ka: Dana Chlebáková

Typ školy: Štátne, Tatranská 21, Stará Ľubovňa
Riaditeľ/ka: Ľubuša Michalová

Typ školy: Štátne, Stráňany 70, Stráňany
Riaditeľ/ka: Helena Choborová

Typ školy: Štátne, Šambron 103, Šambron
Riaditeľ/ka: Agnesa Mlaková

Typ školy: Štátne, Čirč 71, Čirč
Riaditeľ/ka: Mária Varcholová

Typ školy: Cirkevná, Haligovce 24, Haligovce
Riaditeľ/ka: Mária Matiková

Typ školy: Štátne, Hniezdne 234, Hniezdne
Riaditeľ/ka: Lýdia Gregová

Typ školy: Štátne, Hromoš 119, Hromoš
Riaditeľ/ka: Eva Hricková

Typ školy: Štátne, Chmeľnica 58, Chmeľnica
Riaditeľ/ka: Matilda Fabová

Typ školy: Štátne, Jakubany 211, Jakubany
Riaditeľ/ka: Mária PoľanskáNajbližšie akcie na školách
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
31.3.2021 - Mobilfest
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.
Diskusia
3.2.2021 15:57 - Klára
Myslím si, že táto škola dokáže kvalitne pripraviť svojich žiakov na ich budúce povolanie. Aktivity...
2.2.2021 14:58 - Katarína
Ja si myslím,že sošpg je jedna úžasná stredná škola ktorá dokáže perfektne pripraviť na budúcnosť. U...
2.2.2021 13:58 - Patrícia
Aj keď škola nie je ľahká, ale o to niekedy lepšie, nám ponúka veľa možností vo vzdelaní do budúcna,...
2.2.2021 13:53 - Viktória
Myslím si, že táto škola je skvelou prípravou na povolanie učiteľ/učiteľka. Učitelia, ktorí vyučujú...