Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Škola je súčasťou tejto školy:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

Telefón: 911 828 275
E-mail: d.ivanicovaE-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Tatranská 10
974 11  Banská Bystrica
IČ:
318 219 79
Telefón:
911 828 275
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Kontaktná osoba
Meno:
Denisa Ivaničová
Telefón:
911 828 275
E-mail:

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.