Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta zdravotníctva

Škola je súčasťou tejto školy:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

Telefón: 048/32 48 020
E-mail: studijnebbE-mailszu.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Sládkovičova 21
974 05  Banská Bystrica
IČ:
048/32 48 020
Telefón:
048/32 48 020
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.