Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Súčasťou tejto školy je:
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Telefón: 02/5443 0172
E-mail: waradzinovaE-mailvsmu.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ventúrska 3
813 01  Bratislava
IČ:
00397431
Telefón:
02/5443 0172
0903430427
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
Doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD., rektorka
Kontaktná osoba
Meno:
Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, prorektorka
Telefón:
+421903430427
E-mail:

Popisok

VŠMU je s cca 1000 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných,filmových,hudobných a tanečných študijných programoch v 3 stupňoch štúdia.

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
Dejiny a teória divadelného umenia
2.1.19
Denná
Divadelné umenie
2.2.4
Denná
Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
2.1.20
Denná
Filmové umenie a multimédiá
2.2.5
Denná
Muzikológia
2.1.37
Denná
Hudobné umenie
2.2.3
Denná
Tanečné umenie
2.2.2
Denná

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.1.2023 - Deň otvorených dverí
30.1.2023 - Deň otvorených dverí
1.2.2023 - Deň otvorených dverí
1.2.2023 - Deň otvorených dverí
1.2.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.