Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Univerzita J. Selyeho

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Pedagogická fakulta
Reformovaná teologická fakulta

Univerzita J. Selyeho

Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno

Telefón: +421 35 3260848
E-mail: infoE-mailujs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Bratislavská cesta 3322
945 01  Komárno
IČ:
37961632
Telefón:
+421 35 3260848
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.

Fotografie školy

naši absolventiKonferenčné centrum UJS

Popisok

Cieľom UJS je zabezpečiť štúdium
na vysokej úrovni pre budúcich učiteľov
základných a stredných škôl, teológov a odborníkov vo finančníctve, manažmente,
informatike a marketingu.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.