Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Ekonomická fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita J. Selyeho

Ekonomická fakulta

Bratislavská cesta č. 3322, 945 01 Komárno

Telefón: +421 - (0)35 / 3260 695
E-mail: prodekanvE-mailujs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Bratislavská cesta č. 3322
945 01  Komárno
IČ:
37961632
Telefón:
+421 - (0)35 / 3260 695
+421 - (0)35 / 3260 694
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
RNDr. Bukor József, PhD. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Machová Renáta, PhD.
Telefón:
+421 - (0)35 / 3260 694

Popisok

ŠP I. stupňa štúdia
-Podnikové hospodárstvo a manažment
-Aplikovaná informatika
ŠP II. stupňa štúdia
-Ekonomika a manažment podniku
-Riadenie podni
ŠP III. stupňa štúdia
- Ekonomia a manažment podniku

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.