Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita J. Selyeho

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Hradná 167/21, 945 01 Komárno

Telefón: +421 - (0)35 / 3260 777
E-mail: dekan.feiE-mailujs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Hradná 167/21
945 01  Komárno
IČ:
37961632
Telefón:
+421 - (0)35 / 3260 777
+421 - (0)35 / 3260 695
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. (dekan)
Kontaktná osoba
Meno:
PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Telefón:
+421 - (0)35 / 3260 685
E-mail:

Popisok

I. stupeň štúdia
-Aplik.inf.
-Obchod a mark.
-Podn.hosp.a manažm.
-Rozvoj vidieka
II. stupeň štúdia
-Apl.inf.
-Ekon. a manažm. podn.
III. stupeň štúdia
-Ekon. a manažm. podn.
-Teória vyuč. mat.a inf.

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Predtalentové skúšky na SKKE
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
28.1.2023 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.