Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Škola je súčasťou tejto školy:
Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie , 918 43 Trnava

Telefón: 033/5939 401
Fax: +421033/5939493
E-mail: dekfzspE-mailtruni.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Univerzitné námestie
918 43  Trnava
IČ:
318 25 249
Telefón:
033/5939 401
033/5939403
Fax:
+421033/5939493
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof.RNDr.Vladimír Bošák,CSc. (poverený výkonom funkcie dekana)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
8.6.2020 - Prijímacie konanie
18.6.2020 - Deň otvorených dverí
1.10.2020 - Deň otvorených dverí
Gymnázium
Košice
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.