Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Škola je súčasťou tejto školy:
Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzitné námestie , 918 43 Trnava

Telefón: 033/5939 401
E-mail: dekfzspE-mailtruni.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Univerzitné námestie
918 43  Trnava
IČ:
318 25 249
Telefón:
033/5939 401
033/5939449
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - dekan
Kontaktná osoba
Meno:
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. - prodekan
Telefón:
+421335939405
E-mail:

Popisok

Verejné vysoká škola, všetky potrebné informácie nájdete: www.fzsp.truni.sk

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.3.2021 - Prijímacie konanie
9.3.2021 - Deň otvorených dverí
10.3.2021 - Prijímacie konanie
11.3.2021 - Deň otvorených dverí
31.3.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.