Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Škola je súčasťou tejto školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Telefón: 02/602 91 510
E-mail: maria.jedinaE-mailstuba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ilkovičova 3
812 19  Bratislava
IČ:
00397687
Telefón:
02/602 91 510
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc.RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
1.4.2020 - Deň otvorených dverí
1.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
2.4.2020 - Zápis do 1. ročníka
3.4.2020 - Prijímacie konanie
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.