Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prešovská univerzita v Prešove

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta manažmentu (Prešovská univerzita v Prešove)
Fakulta športu
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Telefón: 051/7563 110
E-mail: gtfpuE-mailunipo.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ul. 17. novembra č. 15
080 01  Prešov
IČ:
17070775
Telefón:
051/7563 110
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.