Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

Škola je súčasťou tejto školy:
Ekonomická univerzita v Bratislave

Podnikovohospodárska fakulta, Košice

Tajovského 13, 041 30 Košice

Telefón: +421 55 722 3111
Fax: +421 55 623 06 20
E-mail: sekretariat.dekanaE-maileuke.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Tajovského 13
041 30  Košice
IČ:
399 957
Telefón:
+421 55 722 3111
+421 55 722 3216
Fax:
+421 55 623 06 20
E-mail:
WWW:
Dekan/ka:
doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. (dekanka)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Pavol Andrejovský, PhD.
Telefón:
+421 55 722 3111
E-mail:

Popisok

V súčasnosti PHF EU zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov a manažérov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
23.10.2018 - Deň otvorených dverí
25.10.2018 - Deň otvorených dverí
25.10.2018 - Deň otvorených dverí
26.10.2018 - Deň otvorených dverí
26.10.2018 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.