Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Lekárska fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta

Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Telefón: 02/593 57 225
E-mail: marta.tothovaE-mailfmed.uniba.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Špitálska 24
813 72  Bratislava
IČ:
00397865
Telefón:
02/593 57 225
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
25.1.2019 - Deň otvorených dverí
Fakulta práva
Bratislava
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
26.1.2019 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.