Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prírodovedecká fakulta

Škola je súčasťou tejto školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta

Šrobárova 2, 041 54 Košice

Telefón: 055 234 2116
E-mail: iveta.sovakovaE-mailupjs.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Šrobárova 2
041 54  Košice
IČ:
00397768
Telefón:
055 234 2116
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.