Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta mechatroniky
Fakulta priemyselných technológií
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Telefón: 032/7400 101
E-mail: akovaE-mailtnuni.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Študentská 2
911 50  Trenčín
IČ:
31118259
Telefón:
032/7400 101
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. (rektor)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
19.11.2020 - Deň otvorených dverí
4.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
10.12.2020 - Deň otvorených dverí
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.