Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Škola je súčasťou tejto školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra

Telefón: 037/6415 125
E-mail: prijimacie.konanieE-mailfem.uniag.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Tr. A.Hlinku 2
949 76  Nitra
IČ:
00666122
Telefón:
037/6415 125
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (dekan)

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
23.1.2021 - Deň otvorených dverí
3.2.2021 - ONLINE Deň otvorených dverí
6.2.2021 - Individuálne prehliadky školy
11.2.2021 - Deň otvorených dverí
12.2.2021 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.