Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi Alapiskola, Ipeľské Predmostie 74 - I, Ipeľské Predmostie

Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi Alapiskola, Ipeľské Predmostie 74 - I, Ipeľské Predmostie

Ipeľské Predmostie 74., 99110 Ipeľské Predmostie

Telefón: 47/4888137
E-mail: babkovaE-mailcentrum.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ipeľské Predmostie 74.
99110  Ipeľské Predmostie
Telefón:
47/4888137
E-mail:
Riaditeľ/ka:
Mgr.Alžbeta Bukorová
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr.Magdaléna Bojtošová

Popisok

Škola bola založená 1.septembra 1994. Od svojej existencie funguje ako škola rodinného typu s jednou triedou, kde sú žiaci štyroch nižších ročníkov ZŠ vyučovaní spoločne.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.