Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Materská škola, Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky

Materská škola, Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky

Námestie Gy. Széchényiho 3, 94058 Nové Zámky

Telefón: 35/6401465
E-mail: msszechenyiho3E-mailgmail.com

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Námestie Gy. Széchényiho 3
94058  Nové Zámky
Telefón:
35/6401465
0911376023
E-mail:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Iveta Smoláriková
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Iveta Smoláriková
Telefón:
0908355899
E-mail:

Popisok

Materská škola je šesť triedna v právnej subjektivite. Naším zameraním je zdravý životný štýl, Environmentálna výchova a ľudové tradície nášho reg. Každá trieda má svoje zameranie v rámci profilácie.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.4.2021 - Prijímacie konanie
30.4.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň
30.4.2021 - Podanie prihlášky na štúdium
3.5.2021 - Prijímacie skúšky do študijných odborov
3.5.2021 - Prijímacie konanie
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.