Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Prvé slovenské literárne gymnázium

Prvé slovenské literárne gymnázium

Clementisova 1166, 050 01 Revúca

Telefón: 58/4426401
E-mail: pslgrevucaE-mailferdonet.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Clementisova 1166
050 01  Revúca
Telefón:
58/4426401
0905 465 998
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Ľuboslava Lacjaková
Kontaktná osoba
Meno:
PhDr. Ľubica Andaházyová
Telefón:
0902 884 322
E-mail:

Fotografie školy

Prvé slovenské literárne gymnáziumJedna z tried školy.

Popisok

PSLG sa zaoberá rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka a literatúry, rétoriky, literárno-dramatickej tvorby a žurnalistiky. Študenti majú možnosť zahraničných študijných pobytov.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách