Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Gymnázium Milana Rúfusa

Gymnázium Milana Rúfusa

Ul. J. Kollára 2, 96501 Žiar nad Hronom

Telefón: 045/6725630
Fax: 045/6725630
E-mail: sekretariatE-mailgymzh.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ul. J. Kollára 2
96501  Žiar nad Hronom
Telefón:
045/6725630
0903402803
Fax:
045/6725630
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Dana Paálová
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Oľga Danková, zástupkyňa riaditeľky školy
Telefón:
045/6723924
E-mail:

Fotografie školy

Popisok

Gymnázium Milana Rúfusa je škola s viac ako 50-ročnou tradíciou. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu v súlade so školským vzdelávacím programom.

Hlavnou prioritou je pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách, ale aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, s prihliadnutím na schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiaka. Vzdelávanie prebieha v moderne zariadených učebniach s využitím inovatívnych metód, najmodernejších informačno-komunikačných technológií a kvalitných učebných pomôcok.

Od 01. 09. 2010 škola hrdo nesie čestný názov slovenského básnika a filozofa Milana Rúfusa.

Napĺňanie výchovno-vzdelávacích cieľov školy dokazuje vysoký podiel (98,3%) maturantov pokračujúcich v štúdiu na vysokých školách a úspechy žiakov v rozmanitých celoslovenských i medzinárodných vedomostných i športových súťažiach.

Spolupracujeme s viacerými organizáciami a inštitúciami v regióne, ale i s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Gymnázium Milana Rúfusa ponúka svojim žiakom:

  • výučbu piatich cudzích jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho),

  • nadštandardné zariadenie učební a využívanie najmodernejších pomôcok (meracie systémy, prístroje),

  • kvalitne vybavené odborné laboratóriá a bohato vybavenú školskú knižnicu,

  • využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní všetkých predmetov (interaktívne tabule a e-learning),

  • zaujímavé akcie (poznávacie exkurzie do miest Európy, napr. Londýn, Paríž, Viedeň,...),

  • širokú ponuku voliteľných predmetov a záujmovej činnosti, príprava na súťaže,účasť žiakov na vedeckých konferenciách,

  • možnosť každoročne realizovať niekoľko celoškolských projektov s podporou grantov z fondov a nadácií,

  • poradenstvo detských ombudsmanov spolupracujúcich s Kanceláriou verejného ochrancu práv SR,

  • priateľskú a motivujúcu školskú klímu.

Poznámky

Viac informácií o škole nájdete v bulletine .

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
7902 5
Študijný odborDenná
gymnázium
7902 5
Študijný odborDenná

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
Najbližšie akcie na školách