Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Gymnázium Milana Rúfusa

Gymnázium Milana Rúfusa

Ul. J. Kollára 2, 96501 Žiar nad Hronom

Telefón: 045/6725630
Fax: 045/6725630
E-mail: sekretariatE-mailgymzh.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Ul. J. Kollára 2
96501  Žiar nad Hronom
Telefón:
045/6725630
0903402803
Fax:
045/6725630
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Ing. Dana Paálová
Kontaktná osoba
Meno:
Mgr. Oľga Danková, zástupkyňa riaditeľky školy
Telefón:
045/6723924
E-mail:

Fotografie školy

Popisok

Gymnázium Milana Rúfusa je škola s viac ako 50-ročnou tradíciou. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu v súlade so školským vzdelávacím programom.

Hlavnou prioritou je pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách, ale aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, s prihliadnutím na schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiaka. Vzdelávanie prebieha v moderne zariadených učebniach s využitím inovatívnych metód, najmodernejších informačno-komunikačných technológií a kvalitných učebných pomôcok.

Od 01. 09. 2010 škola hrdo nesie čestný názov slovenského básnika a filozofa Milana Rúfusa.

Napĺňanie výchovno-vzdelávacích cieľov školy dokazuje vysoký podiel (98,3%) maturantov pokračujúcich v štúdiu na vysokých školách a úspechy žiakov v rozmanitých celoslovenských i medzinárodných vedomostných i športových súťažiach.

Spolupracujeme s viacerými organizáciami a inštitúciami v regióne, ale i s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Gymnázium Milana Rúfusa ponúka svojim žiakom:

  • výučbu piatich cudzích jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho),

  • nadštandardné zariadenie učební a využívanie najmodernejších pomôcok (meracie systémy, prístroje),

  • kvalitne vybavené odborné laboratóriá a bohato vybavenú školskú knižnicu,

  • využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní všetkých predmetov (interaktívne tabule a e-learning),

  • zaujímavé akcie (poznávacie exkurzie do miest Európy, napr. Londýn, Paríž, Viedeň,...),

  • širokú ponuku voliteľných predmetov a záujmovej činnosti, príprava na súťaže,účasť žiakov na vedeckých konferenciách,

  • možnosť každoročne realizovať niekoľko celoškolských projektov s podporou grantov z fondov a nadácií,

  • poradenstvo detských ombudsmanov spolupracujúcich s Kanceláriou verejného ochrancu práv SR,

  • priateľskú a motivujúcu školskú klímu.

Poznámky

Viac informácií o škole nájdete v bulletine .

Študijné odbory

Názov odboruTyp štúdiaForma štúdia
Filter:
gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov
7902 5
Študijný odborDenná
gymnázium
7902 5
Študijný odborDenná

Kód ikonky na vaše stránky


TOP školy
arrow
arrow
arrow
arrow
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12, Banská Štiavnica
www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia
arrow
Chcete na toto miesto pridať vašu školu, kliknite TU.
Najbližšie akcie na školách