Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 30 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Diaľkové, 2 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola pedagogická
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola pedagogická
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Diaľkové, 2 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola pedagogická Prešov
Večerné, 2 roky, maturitná skúška
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Denná, 3 roky, štátna skúška
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Denná, 2 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná priemyselná škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná priemyselná škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná priemyselná škola


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.