Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbory a študijné programy

Vyhľadané 97 odborov/programov v databáze
Začínajúci:
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná umelecká škola Prešov
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola elektrotechnická
Denná, 4 roky, maturitná skúška
Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica


Najbližšie akcie na školách
22.4.2020 - Talentová prijímacia skúška pre študijný odbor TNI
23.4.2020 - Deň otvorených dverí
24.4.2020 - Školenie pre rodičov o vzdelávacom systéme
7.5.2020 - Prijímacie konanie
7.5.2020 - Deň otvorených dverí
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.