Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Odbor MBA Management soft skills (MSS)

Kód odboru
MSS
Názov odboru
MBA Management soft skills
Typ štúdia
Študijný odbor
Forma štúdia
Kombinované
Dĺžka štúdia (v rokoch)
1
Ukončenie štúdia
Záverečná skúška
Minimálne vzdelanie
Štátna skúška
Prijímacia skúška
Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky: podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu; uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 100 EUR; ukončené vysokoškolské vzd
Určené pre
Dievčatá aj chlapcov

Tento odbor ponúka:

Business Institut EDU a.s.
Kodaňská 558/25, Praha 10

Pre prehľad všetkých odborov prejdite na študijné odbory.


Nájdete nás tiež:

Google+Twitter

Najbližšie akcie na školách
18.6.2019 - II. kolo prijímacieho konania na 4-ročné štúdium
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
30.6.2019 - Dátum podania prihlášky
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.