Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Radvanská 1, 97405 Banská Bystrica

Telefón: 48/4161927
E-mail: zsradvanE-mailstonline.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Radvanská 1
97405  Banská Bystrica
Telefón:
48/4161927
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Mgr. Katarína Príbojová

Popisok

Naša škola
- rozvíja talenty
- jazykmi otvára dvere do sveta
- kvalitne vyučuje v odborných učebniach, využíva moderné digitálne zariadenia
- ponúka žiakom domáce a zahraničné exkurzie, výmenné pobyty

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách