Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Kukučínova 17, 040 01 Košice

Telefón: 055/7201071
Fax: 055/7201071
E-mail: infoE-mailvsbm.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Kukučínova 17
040 01  Košice
IČ:
35577720
Telefón:
055/7201071
055/7274320
Fax:
055/7201071
E-mail:
WWW:
Riaditeľ/ka:
Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. (rektor)
Kontaktná osoba
Meno:
Ing. Mária Lešková
Telefón:
055/7274320
E-mail:

Popisok

VŠBM v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia.

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách
30.7.2021 - Termín podania prihlášok na Bc. a Mgr. stupeň - 2. kolo
Ďalšie akcie a dni otvorených dverí TU.