Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy
V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl

Katolícka univerzita v Ružomberku

Súčasťou tejto školy je:
Fakulta zdravotníctva
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Telefón: +421 44 430 46 93
Fax: +421 44 430 46 94
E-mail: infoE-mailku.sk

Základné informácie:

Kraj:
Typ školy:
Kategórie:
Adresa:
Hrabovská cesta 1A
034 01  Ružomberok
IČ:
37801279
Telefón:
+421 44 430 46 93
Fax:
+421 44 430 46 94
E-mail:
WWW:
Rektor/ka:
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. (rektor)
Kontaktná osoba
Meno:
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. (prorektorka)
Telefón:
+421 918 722 189
E-mail:

Popisok

Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou. V súčasnosti má štyri fakulty: Filozofickú, Pedagogickú, Teologickú a Fakultu zdravotníctva. Viac na: http://www.ku.sk

Kód ikonky na vaše stránky


Najbližšie akcie na školách