Akú školu hľadáte?

Vysoká škola Bratislava I

Vyhľadané 16 škôl v databáze
Vysoká škola
Sponzorovaná
CEMI MBA Studies s.r.o.

Typ školy: Súkromné, Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Riaditeľ/ka: Mgr. Štěpán Mika, www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Sponzorovaná
Business Institut EDU a.s.

Typ školy: Súkromné, Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10
Riaditeľ/ka: Ing. Ivo Ducheček, www.businessinstitut.sk

To ma zaujíma

ESBM - European School of Business & Management SE

Typ školy: Súkromné, Londýnská 376/57, 120 00 Praha
Riaditeľ/ka: Simona Probstová, www.esbm.sk

To ma zaujíma

University of New York in Prague

Typ školy: Súkromné, Londýnská 41, 120 00 Praha
Riaditeľ/ka: Sotiris Foutsis, www.unyp.cz

To ma zaujíma

Fakulta ekonómie a podnikania

Typ školy: Súkromné, Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Dekan/ka: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., www.paneurouni.com/psychologie/zakladne-informacie/o-fakulte

To ma zaujíma

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Typ školy: Verejné, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Rektor/ka: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, www.stuba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave

Typ školy: Súkromné, Furdekova 16, 85104 Bratislava
Rektor/ka: doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA, www.vsemba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Typ školy: Verejné, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Rektor/ka: Doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD., rektorka, www.vsmu.sk

To ma zaujíma

Ekonomická univerzita v Bratislave

Typ školy: Verejné, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Rektor/ka: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (rektor), www.euba.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Typ školy: Verejné, Hviezdoslavovo nám.18, 814 37 Bratislava
Riaditeľ/ka: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (rektor), www.vsvu.sk

To ma zaujíma

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Typ školy: Štátne, Sklabinská č. 1, 835 17 Bratislava
Rektor/ka: Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., www.akademiapz.sk

To ma zaujíma

BRITISH BUSINESS SCHOOL

Typ školy: Súkromné, V Jámě 1/699, 110 00 Praha
Riaditeľ/ka: Mgr. Jan Spour, www.britschool.sk

To ma zaujíma

Univerzita Komenského v Bratislave

Typ školy: Verejné, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Riaditeľ/ka: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor), uniba.sk

To ma zaujíma

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave

Typ školy: Súkromné, Grősslingova 53, 811 09 Bratislava
Riaditeľ/ka: Samuel Abrahám. PhD. (rektor), www.bisla.sk

To ma zaujíma

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Typ školy: Súkromné, Palackého č.1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
Riaditeľ/ka: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (rektor), www.vssvalzbety.sk

To ma zaujíma

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Typ školy: Štátne, Limbová 12, 833 03 Bratislava
Rektor/ka: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., www.szu.sk

To ma zaujíma

1

TOP školy

CEMI MBA Studies s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha
Telefón: 602 617 296
WWW: www.institutcemi.sk

To ma zaujíma

Chcete tu tiež zviditeľniť Vašu školu?

Chcem viac informácií

Chcete propagovať svoju školu?

Rýchly kontakt

info@zoznamskol.eu

* tieto kontakty nie sú kontakty školy, ale kontakty prevádzkovateľa servera ZoznamŠkol.eu

Prevádzkovateľ webovej stránky

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Prejsť na kontakt